Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie przy ul. Probostwo 6a prowadzi nabór na GRUPĘ PSYCHOEDUKACYJNĄ DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIEGłównym założeniem i celem tej grupy jest powstrzymanie przemocy w rodzinie poprzez:

 • Zdobycie wiedzy o tym, czym jest przemoc domowa.
 • Rozpoznanie faz przemocy we własnej rodzinie.
 • Zmianę stereotypowego myślenia na temat przemocy.
 • Zmianę przekonań o swojej sytuacji, o świecie i o sobie.
 • Poznanie własnych praw i uczenie się ich egzekwowania.
 • Wyjście z roli osoby doświadczające przemocy.
 • Pracę nad budowaniem poczucia własnej wartości.
 • Uczenie się i ćwiczenie nowych, konstruktywnych zachowań.
 • Obniżenie poziomu napięcia emocjonalnego, radzenie sobie ze stresem
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z Centrum Interwencji Kryzysowej pod nr 81 466 55 46 i umówienie się na indywidualne konsultacje. Udział w grupie jest bezpłatny. Planowanych jest 12 spotkań, które odbywać się będą w każdą środę w godz. 17.00-19.00. Grupę prowadzą: Natalia Gierczak i Kamila Murat-Rycek.

Miejsce spotkań: Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, ul. Probostwo 6a.


TEMATY SPOTKANIA
 

 • Co to jest przemoc domowa – definicje, cechy, rodzaje.
 • Mity i stereotypy dotyczące przemocy . Cykl przemocy domowej – w jaki sposób wpadasz w „pułapkę przemocy.
 • Jakie są konsekwencje uwikłania w przemoc. Sytuacja społeczna i psychologiczna osoby krzywdzonej.
 • Zachowania osoby doświadczającej i stosującej przemoc.
 • Kroki ku powstrzymywaniu przemocy.
 • Zespół uzależnienia od alkoholu – jego objawy, fazy, nawroty, leczenie.
 • Co dzieje się z dziećmi w rodzinie, w której panuje przemoc.
 • Asertywność, granice, skuteczne odmawianie.
 • Rozpoznawanie uczuć, myśli wzmacniające, myśli osłabiające.
 • Zachowania i strategie obronne osób dotkniętych przemocą w rodzinie (nieskuteczne). Skuteczna obrona.
 • Jak prawo określa przemoc i co trzeba zrobić, żeby wkroczyło prawo?


Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.