center

Czego możesz się spodziewać zgłaszając się po pomoc do CIK?

• Gdy zadzwonisz do CIK, żeby umówić się na konsultację z psychologiem, najpierw porozmawiasz z pracownikiem pierwszego kontaktu. Są to doświadczeni pracownicy, dobrze przygotowani do udzielania pomocy osobom doświadczającym kryzysów:

1. Pracownik pierwszego kontaktu zapyta z jakiego powodu poszukujesz pomocy oraz jakiego wsparcia oczekujesz. Dokładne poznanie Twojej sytuacji pozwoli na dopasowanie najbardziej adekwatnej formy pomocy. Mówienie o swoich problemach często nie jest łatwe, możesz czuć zawstydzenie i skrępowanie – jest to naturalne. Warto, w miarę możliwości dokładnie odpowiadać na pytania pracownika pierwszego kontaktu, ponieważ dzięki temu umożliwisz nam udzielenie Ci profesjonalnej pomocy i umówienie Cię do odpowiedniego specjalisty.

2. Jeżeli nie jesteś mieszkańcem Lublina, pracownik pierwszego kontaktu poinformuje Cię o formach pomocy dostępnych w Twoim miejscu zamieszkania oraz o specjalistycznych ośrodkach specjalizujących się w pomocy osobom doświadczającym przemocy, w których nie obowiązuje rejonizacja.

Możesz odczuwać strach i niepewność, ale przede wszystkim masz prawo do dumy... Pierwszy krok w kierunku poprawy swojej sytuacji jest już za Tobą! :)

• Podczas pierwszej rozmowy psycholog da Ci przestrzeń do opowiedzenia o swojej sytuacji, może także dopytywać o różne obszary funkcjonowania (m.in. zdrowie somatyczne, dotychczasowe korzystanie z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, sieć wsparcia, sytuację zawodową). Dostaniesz informacje na temat dalszej współpracy, a w razie potrzeby, wspólnie założycie Niebieską Kartę oraz wyznaczycie termin konsultacji z prawnikiem.

Oprócz sytuacji gdy możesz zagrażać swojemu, bądź czyjemuś życiu obowiązuje nas tajemnica zawodowa.

Jeżeli chcesz zachować anonimowość, a potrzebujesz wsparcia zadzwoń na
całodobowy numer 733-588-900